V snahe presvedčiť tých nerozhodnutých a posunúť našu iniciatívu o krôčik vpred pre tých, ktorí prejavili o produkt záujem, ale aj pre tých, ktorí ho – možno zatiaľ – neprejavili, chceme doplniť informácie o produkte a upriamiť Vašu pozornosť na krátku videoukážku
Polyflam Prezentácia

Kontaktujte nás

na vypracovanie ponuky, dohodnutie stretnutia, alebo ak máte akékoľvek iné otázky

 

Kráľovič s.r.o

Hokovce 13, 935 84 Hokovce, Slovensko

Tel.: 00421903632312, 00421905501145

  • White Instagram Icon
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon