top of page
6.jpg

ŠKOLENIE POLYFLAM HOKOVCE

PROGRAM

Privítanie a ubytovanie hostí podľa dohody

Začiatok školenia: Piatok 5pm

Technické školenie: Zloženie a rozobratie aparátu

Praktické školenie: Štyri typy horenia

Pečenie, varenie, grilovanie, údenie spojené s večerov

Diskusia, praktické skúsenosti, zladenie portálu a komínu...

Večierka

Sobota

Raňajky

Marketingové a produktové školenie (silné stránky produktu, univerzálnosť použitia, 12 hodinový interval prikladania)

Ukončenie školenia zvyčajne na obed

25.10.2019 Školenie Polyflam & Ako na Steak so Šéfkuchárom Miroslavom Marochničom

20.09.2019 Školenie Polyflam & Degustácia vín z Hontu

19.07.2019 Školenie Polyflam & ako na steak so šéfkuchárom Dušanom Kováčom